Våra tjänster

Tolktjänster

Kontakttolkning  är det traditionella och den äldsta tolkningsformen. Kontakttolkning är den mest optimala tolkningsformen vid svåra/ långa myndighetsuppdrag exempelvis. Tolken är fysiskt närvarande och möjliggör kommunikationen mellan två eller flera personer som inte talar samma språk. Fördelen med kontakttolkning är att tolken får tolka även synintryck, samt att man undviker tekniska avbrott och liknande.

Telefontolkning sker på distans utan en fysisk tolk på plats utan med hjälp av telefon, där bara klienten och tex handläggaren är på plats i samma rum. Telefontolkning har ekonomiska fördelar eftersom det inte innebär reskostnader, vilket också innebär en miljövänlig tjänst. Telefontolkning underlättar behovet av tolkar med en specialkompetens som inte finns i närområdet.

Videotolkning Precis som i telefontolkning har videotolkning både ekonomiska och miljömässiga fördelar.

Konferanstolkning Tolken tolkar t.ex. en föreläsare som föreläser för en stor publik.

Översättning – Översättning av dokument

Språkkonsulter – Arbetar med sitt hemlands modersmål som huvudspråk. Det kan röra sig om tex modersmålslärare, eller att gå parallellt med tex en nyanländ läkare eller annan högutbildad, som fått jobb utan att kunna svenska språket. 

Integrationskonsulter – Föreläser och utbildar nyanlända, för att de lättare ska komma in i det svenska samhället. Läs mer