Arbeta som tolk

Att arbeta som tolk innebär att du möjliggör kommunikationen mellan människor som inte talar samma språk. Man tolkar från svenska till ett annat språk och tvärtom.
Tolken utför sina uppdrag hos olika myndigheter, organisationer och företag.
Som tolk hos oss är man “frilansare” vilket innebär att man jobbar på uppdrag genom att tacka ja eller nej till uppdragsförfrågningar från Enlace Group AB.
För att arbeta som tolk måste du ha ett genuint intresse för människor med en utvecklad förmåga i kommunikation samt goda språkkunskaper i såväl svenska som i den/de språken som du tolkar till.
Tolkyrket är ett otroligt professionellt yrke som både är kompetenshöjande och spännande. För en tolk är ingen dag den andra lik då uppdragen varierarar. Ena uppdraget kan t.ex. handla om ett utvecklingssamtal på förskolan och nästa uppdrag kan handla om ett rättsärende hos en advokatbyrå.

Att tänka på:
Tolken måste kunna hantera att arbeta under stress.
Tolken måste ha god koncentrationsförmåga.
Tolken har oregelbundna arbetstider.
Tolken jobbar alltid under tystnadsplikt.

Känner du att du är rätt person och har det som krävs. Tveka inte utan sök nu!