Om oss

Enlace Group är ett aktiebolag som etablerades i Luleå i början av 2016.
Vi levererar våra tolktjänster till olika myndigheter och organisationer med en professionell personalstyrka.
Företaget växer ständigt och vi ser en ljus framtid med ett ökat behov av vårt unika koncept i samhället för ett bättre Sverige.
Arbetsmiljön är något som företaget lägger mycket vikt på för att ge en trivsam arbetsmiljö för både personal och kunder. Vi väljer rätt personer med rätt
kompetens till respektive uppdrag.

Utöver det erbjudar vi vår personal olika utbildningar som höjer deras kompetens och för att kunna känna sig säkra i sitt arbete.

Värdegrund
Företagets moraliska principer utgår från alla människors lika värda oavsett religion, kön, ursprung och hudfärg.
Människans okränkbarhet samt jämställdhet mellan könen i både bemötande och arbete.

Kontor:
Adress:
Enlace Group AB
Aurorum 2
977 75 Luleå